GS Đặng Hùng Võ: Đánh thuế là phải làm, nhưng…

GS Đặng Hùng Võ: Đánh thuế là phải làm, nhưng…

CafeLand - Đề xuất chỉ đánh thuế nhà ở với thuế suất 0,4% và xác định ngưỡng chịu thuế 700 triệu đồng là trái với các kinh nghiệm tốt trên thế giới, điều này sẽ làm kìm hãm đầu tư về nhà ở.