ACB đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 5.699 tỷ đồng trong năm 2018

.

Năm 2017, tổng tài sản ACB đạt 284.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước, tín dụng đạt 199.000 tỷ đồng, tăng 20%.

Lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng rủi ro đạt 2.656 tỷ đồng, tăng 59,3% so với năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu đạt lần lượt ở mức 0,81% và 14,13%, tăng so với mức 0,51% và 9,88% của năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7%.

Theo kế hoạch 2018, ACB đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 5.699 tỷ đồng, cao gấp 2,14 lần so với năm 2017. Tổng tài sản tăng 18%, tiền gửi khách hàng tăng 18%, tín dụng tăng 15% và duy trì tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

ACB cũng dự kiến chi cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% trong năm nay, và nâng vốn điều lệ từ 10.273 tỷ lên 12.885 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu chia cổ tức 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 15%.

Với số vốn điều lệ tăng thêm là 1.627 tỷ đồng, ACB sẽ sử dụng để mua sắm thêm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, mua sắm công cụ phục vụ hoạt động,… tổng cộng khoảng 1.392 tỷ đồng.

ACB cũng sẽ bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2018-2023 và dựa theo danh sách đề cử thì khả năng ông Trần Mộng Hùng – cổ đông sáng lập ngân hàng sẽ rút lui khỏi HĐQT.

Nguồn: cafeland.vn