Nhà đầu tư trái phiếu tăng tỷ trọng giao dịch repo

.
Tỷ trọng giao dịch repo là thước đo phản ánh độ sâu và chuyên nghiệp của thị trường trái phiếu
Tỷ trọng giao dịch repo là thước đo phản ánh độ sâu và chuyên nghiệp của thị trường trái phiếu

Trong đó, tỷ trọng giao dịch repo tháng 1/2018 chiếm 49,99% toàn thị trường, tháng 2/2018 chiếm 53,11% và đặc biệt là tháng 3/2018 chiếm tới 54,93% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu Chính phủ trong 3 tháng đầu năm nay đạt 665 nghìn tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng giá trị giao dịch thông thường (outright) đạt 314,2 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,25% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tổng giá trị giao dịch mua bán lại (repo) đạt 350,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,75% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

HNX cho biết, giao dịch repo trước đó đã có bước tăng trưởng mạnh trong năm 2017, góp phần gia tăng mạnh mẽ thanh khoản của thị trường trái phiếu Chính phủ. Giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ đạt mức cao nhất từ trước tới nay 2,2 triệu tỷ đồng trong năm 2017, tăng trưởng 41,11% so với năm 2016.

Tính thanh khoản (giá trị giao dịch) của giao dịch repo được xem là thước đo độ phát triển, độ sâu của thị trường trái phiếu. Giao dịch repo (giao dịch mua bán lại) là tên gọi chung cho cả giao dịch mua lại và bán/mua lại.

Bản chất của giao dịch repo là mua bán kiếm lời, khi càng có nhiều nhà đầu tư mua bán kiếm lời trên thị trường trái phiếu, khi đó thị trường thu hút được lượng lớn nhà đầu tư và lượng lớn các giao dịch trái phiếu, khiến giá trị giao dịch trái phiếu tăng lên, thanh khoản trái phiếu vì thế tăng lên.

Trong giao dịch repo, một bên bán trái phiếu cho một bên khác ở một mức giá tại thời điểm giao dịch và cam kết mua lại trái phiếu (hoặc trái phiếu có thể thay thế) từ bên thứ hai tại một mức giá khác vào một ngày trong tương lai. Nếu người bán không trả được nợ trong suốt thời hạn repo, người mua có thể bán trái phiếu đó cho bên thứ ba để bù đắp tổn thất của mình.

Vì trái phiếu là một công cụ đầu tư có lãi suất ổn định nên các nhà đầu tư thường nắm giữ trái phiếu từ khi mua đến khi trái phiếu đáo hạn, họ chỉ thực hiện repo trái phiếu để kiếm lời thay vì bán đứt trái phiếu như trong giao dịch outright (giao dịch giao ngay).

Tại các nước có thị trường trái phiếu phát triển mạnh trên thế giới, các giao dịch repo thường chiếm 60-80%, còn các giao dịch outright chiếm 20-40% tổng giá trị giao dịch trên thị trường. Tại Mỹ, giá trị giao dịch repo chiếm tới 80-90% giá trị giao dịch của thị trường.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn