Trung Quốc có start-up về trí tuệ nhân tạo lớn nhất hành tinh

.
SenseTime Group đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030
SenseTime Group đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030

SenseTime Group tập trung vào các hệ thống phân tích khuôn mặt và hình ảnh.

Với sự hậu thuẫn của Qualcomm Inc., SenseTime Group đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030 và là nhà cung cấp hệ thống giám sát lớn nhất thế giới: Nếu bạn từng được chụp ảnh bởi điện thoại do Trung Quốc sản xuất hoặc đi bộ trên đường phố của một thành phố của Trung Quốc, thì khuôn mặt bạn sẽ được số hóa bởi phần mềm SenseTime cài đặt sẵn trong hơn 100 triệu thiết bị di động.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn