VNPT hợp tác với Tập đoàn Hoa Lâm

.

Theo đó, về dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, VNPT sẽ cung cấp dịch vụ, giải pháp cho Tập đoàn Hoa Lâmbao gồm các nhóm dịch vụ sau: Các dịch vụ truyền số liệu, Internet; Nhóm Dịch vụ giá trị gia tăng; Nhóm Dịch vụ CNTT; Nhóm dịch vụ IDC... Tập đoàn VNPT được ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin tại các khu do Tập đoàn Hoa Lâm làm chủ đầu tư hoặc quản lý theo từng dự án cụ thể.

Tập đoàn Hoa Lâm sẽ ưu tiên sử dụng các phần mềm giải pháp quản trị doanh nghiệp do VNPT phát triển bao gồm các giải pháp Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), quản trị khách hàng (CRM), và các giải pháp Anh ninh, bảo mật, quản trị và phân tích dữ liệu…

Trong lĩnh vực Y tế, Hai bên hợp tác cung cấp các gói dịch vụ về chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, Tập đoànVNPT và Tập đoànHoa Lâm chia sẻ và hỗ trợ qua lại nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ ở hai hệ thống bệnh viện là Bệnh viện quốc tế và Bệnh viện Bưu điện.

Lãnh đạo
Lãnh đạo Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Hoa Lâm ký kết Thỏa thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin và Truyền thông.

Được chính thức thành lập từ năm 1990,Tập đoàn Hoa Lâm được biết đến là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, trong đó có chiến lược phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính và y tế. Có thể thấy, việc đồng bộ giữa cơ sở hạ tầng, giải pháp CNTT và giải pháp quản trị doanh nghiệp là nhu cầu nội tại phục vụ chiến lược phát triển mà Tập đoànHoa Lâm đang hướng tới.

Trên cơ sở hợp tác toàn diện với Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Hoa Lâm sẽ đẩy mạnh sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa các đơn vị thành viên của VNPT như Tổng công ty Vinaphone, Tổng công ty Media vàTrung tâm R&D với các tổ chức tài chính, tín dụng trong hệ thống của Hoa Lâm...Cụ thể hơn, Tổng công ty VNPT–VinaPhone và Ngân hàng Vietbank của Hoa Lâm sẽ ký thỏa thuận hợp tác trong vòng 05 năm (2018 - 2023). Hai bên sẽ thiết lập hệ thống hạ tầng mạng viễn thông, công nghệ thông tin, các dịch vụ nội dung số, tiếp thị số trên nền tảng Internet và di động của VNPT. Tập đoàn Hoa Lâm hợp tác với VNPT triển khai cung cấp các dịch vụ nền tảng thanh toán điện tử của VNPT cho các tổ chức tín dụng của Tập đoàn Hoa Lâm.

Về phía VNPT, bên cạnh thế mạnh hiện có là khả năng cung cấp hạ tầng và các giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin hiện đại nhất, VNPT cũng đang sở hữu một thương hiệu lớn trong lĩnh vực y tế đó là Bệnh viện Bưu điện. Vì vậy, có thể nói, việc Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Hoa Lâm trở thành đối tác toàn diện của nhau sẽ giúp khai thác tối đa thế mạnh hiện có, đáp ứng được nhu cầu phát triểncủa cả hai Bên.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn